ထင္ရွားေသာမင္းဘူးဘုရားမ်ား

စကၠိန္းတဲ

.

ေရွးေခတ္ စကၠိန္းတဲ

ေရွးေခတ္ စကၠိန္းတဲ


.
.
e18085e18080e181a0e180ade18094e180b9e180b8e18090e180b2

စကၠိန္းတဲကိုသြားၾကမယ္ဗ်ာ
ေရႊစက္ေတာ္ သြားျပီးျပီ ဆိုေတာ့ စကၠိန္းတဲကို သြားၾကမယ္ဗ်ာ… .လိုက္မယ္မွတ္လား။
ဒီ စကၠိန္းတဲ ဘုရားမွာလဲ ရာဇ၀င္ ရွိတယ္ဗ်။ ျမတ္စြာဘုရား သည္
ဒီ စကၠိန္းတဲ ေတာင္ေပၚမွာ တစ္ည ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္ မူၾကတယ္တဲ့ဗ်…….
ဒီေနရာကလဲ ဘုရားရွင္ရွိစဥ္အခါက အဓိကရ ေနရာပဲဗ်။

မင္းဘူးေရာက္ရင္ေတာ့ ေရာက္ေအာင္ သြားသင့္တဲ့ ေနရာေလးပါဗ်ာ။

…………………………………………………………………………………….

မၾကာမီ
-မမင္းဘူးေစတီ
maminbu pagoda

-ဓာတ္ေတာ္ကုန္းဘုရားမ်ား


Advertisements
%d bloggers like this: