ရာဇ၀င္ထဲက မင္းဘူး

သည္းခံၿပီးေစာင့္ဖတ္ေပးပါ။
ၾကိုးစားၿပီးၿပည့္စံုေအာင္ တင္ေပးပါမယ္။

မင္းဘူးသား

ဟိုးေရွးေရွးကအေၾကာင္းေလးေပါ့…………….>>>

အရိမဒၵနာၿပည္ၾကီးတြင္ သကၠရာဇ္ ၈၈ မွ၂၄၀ ၿပည့္ႏွစ္အထိ ဘုရင္မင္းၿမတ္ဆယ္ပါး စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေတာ္မူၾက၏ ။
ထိုမင္းမ်ားမွာ

(၁) သိခႍမင္း (၂) သားေတာ္သိန္းခြန္မင္း
(၃) သားေတာ္ေရႊေလာင္းမင္း (၄) သားေတာ္ထြန္တြန္းမင္း
(၅) သားေတာ္ေရႊေမွာက္မင္း (၆) ညီေတာ္ထြန္လႊတ္မင္း
(၇) သားေတာ္ေစာခင္နခံမင္း (၈) သားေတာ္ခဲလူးမင္း
(၉) ညီေတာ္ပ်ဥ္ၿပားမင္း (၁၀) သားေတာ္တန္နက္မင္း

တို ့ေပတည္း ။

ဒုတိယသကၠရာဇ္ ၂၄၀မွ ၂၆၈ ထိ ပုဂံေရႊၿမိဳ ့ေတာ္ၾကီးကိုစိုးစံေတာ္မူေသာ တန္နက္မင္းကား ၿမင္းခ်စ္သူၿဖစ္၏ ။ ၿမင္းထိန္းတို ့ႏွင့္စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ ညဥ့္အခ်ိန္မေတာ္တြင္ၿမင္းတင္းကုတ္သို ့ထြက္ေတာ္မူၿပီး ၿမင္းမ်ားကို ၾကည့္ရွဳေတာ္မူေလ့ရွိ၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ၿမင္းတင္းကုတ္၌ အမွဳထမ္းေနသူကား ေနာင္အခါတြင္ပုဂံၿပည့္ရွင္မင္း
စေလငေခြး ဟုထင္ရွားလာမည့္ ငေခြးေပတည္း ။

သကၠရာဇ္ ၉၆ မွ ၁၀၆ ခုႏွစ္အထိ အရိမဒၵန သီရိပစၥယာ၌ မင္းၿပဳေတာ္မူခဲ ့ေသာ သိန္းခြန္မင္း၏ ညီေတာ္
မွ ငေခြးကို ေမြးဖြားခဲ့၏ ။ ညီေတာ္ေနာင္ရင္းႏွစ္ပါးမင္းတို ့မသင့္မတင့္ၿဖစ္ၾကရာ သိန္းခြန္မင္း၏ညီေတာ္
သည္စေလအရပ္
သို ့ထြက္ေၿပးခဲ့ရ၏ ။ အၿပစ္မဲ့ေသာ
သားကေလးမွာအတူေရာေယာင္ၿပီး ပင္ပန္းေနရ၏ ။ သို ့အတြက္သူၾကြယ္တေယာက္သို ့
ေပးလိုက္ၾကေလသည္ ။ သူၾကြယ္သည္ ငေခြး ကို အရြယ္ေလးအတန္တန္ ရလာခ်ိန္တြင္ ေလွတစင္းတြင္ေလွထိုးသားအၿဖစ္ ထည္ ့လိုက္ေလေတာ့သည္ ။
ပုဂံသို ့ေရာက္ရန္ တစ္ညခရီးအလိုတြင္ ငေခြး အိပ္မက္ မက္၏ ။

ထိုေနရာသည္ ယခုမင္းဘူးၿမိဳ့ၿဖစ္လာမည္. ေဇယ်ာသီရိ အရပ္ၿဖစ္သည္။

သူ၏၀မ္းပိုက္ေပါက္သြား၏ ။ အူေတြထြက္လာ၏ ။ ငေခြး၏ဗိုက္ထဲမွ ထြက္လာ
ေသာအူမ်ားက ပုဂံတၿမိဳ ့လံုးကိုရစ္ပတ္ထားသည္ ။ ငေခြးလန္ ့ႏိုးကာ ထထိုင္၏ ။

” ေတာ္ေတာ္ေကာင္းဲ ့အိပ္မက္ပဲ” ။

ေလွဆိုက္ၿပီ ။ ငေခြးသည္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားၿပီးစီးေအာင္လုပ္သည္ ။
ေလွသူၾကီးထံခြင့္ပန္ၿပီး ကုန္းေပၚသို ့တက္ခဲ ့သည္။ သူၾကားဖူးရံုသာ
ၾကားဖူးေသာေဗဒင္ဆရာအိမ္သို ့ဟိုေမးသည္ေမးၿဖင့္ေရာက္လာသည္ ။

ေဇယ်ာသီရိဧ။္ ေၿမာက္ဘက္ ၿမင္းတစ္ေၿပးခန့္ အရပ္ရွိ သူၾကြယ္သူေဌးမ်ားေနထိုင္သည့္
သူေဌးကုန္းအရပ္တြင္ေရာက္ရွိလာသည္။

အိမ္တြင္ေဗဒင္ဆရာ ပုဏၰားၾကီးမရွိပါ ။ ပုဏၰားႀကီးဧ။္ သမီးေခ်ာႏွင့္ ပုေဏၰးမၾကီးသာရွိဧ။္။
“အေမာင္ ေဗဒင္ေမးမလို ့လား ၊ ပုဏၰားၾကီးမရွိေပမဲ ့ငါလည္းတတ္ပါတယ္ကြယ္ ၊ အိမ္ထဲ
၀င္ပါ” ၊

ေရာက္လာၿပီ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငေခြးေနာက္မဆုတ္ေတာ့ပါ ။ ပုေဏၰးမေရွ ့တြင္ လာဘ္ေငြ
တစ္ပဲ တင္လိုက္သည္။ အိပ္မက္အေၾကာင္းကိုလည္း ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၿပန္ေၿပာင္းေၿပာၿပသည္ ။

“ေကာင္းတယ္အေမာင္၊ဘုန္းၾကီးမယ္၊အသက္ရွည္မယ္”
“ဘယ္လိုဘုန္းၾကီးမယ္ဆိုတာေၿပာပါဦး”
“ဘုန္းၾကီးမယ္ဆိုမွေတာ့ ဘုန္းၾကီးမွာေပါ့ကြယ္၊အသၿပာ တစ္ပဲနဲ ့တန္ေအာင္ဒီေလာက္ပဲေၿပာႏုိင္မယ္”

ၿဖစ္ခဲေသာအိပ္မက္မို ့ေကာင္းေၾကာင္းကိုကား ပုေဏၰးမ မေၿပာခင္ကသိသည္ ၊ အက်ယ္တ၀င့္သိလို
ေသာေၾကာင့္ ၿခစ္ၿခဳတ္စုထားေသာ အသၿပာကို လာဘ္တင္သည္ ၊ လာဘ္ေငြဆံုးသည္သာအဖတ္တင္
သည္။ ငေခြးမေက်နပ္၊ မေက်မနပ္ၿဖင့္ ပုေဏၰးမေရွ ့မွ ထလာခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္သူထြက္ခြာလာၿပီး
မၾကာၿမင့္မီ ပုဏၰားၾကီးၿပန္ေရာက္လာသည္ ။

“ေဗဒင္ေမးသူ မလာဖူးလား”

“ေလွထိုးသားနဲ ့တူတဲ ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္လာၿပီး
လာဘ္ေငြတစ္ပဲနဲ ့ အိပ္မက္နိမိတ္ ေဟာခိုင္းတယ္ ၊ သူ ့
ဗိုက္ထဲက အူေတြထြက္ၿပီး ေနၿပည္ေတာ္ၾကီးကို ပတ္သတဲ ့၊
ကၽြန္ေတာ္မလည္း လာဘ္နည္းတဲ ့အတြက္ ဘုန္းၾကီးမယ္
၊အသက္ရွည္မယ္ ေဟာလိုက္တယ္”။

“မိုးၾကိဳးပစ္ၿပီးေသေတာ့မွာပဲ၊လာခဲ့”

ပုဏၰားၾကီးသည္ ပုေဏၰးမ ဆံပင္ကိုဆြဲၿပီး ကတ္ေက်းၿဖင့္ၿဖတ္သည္၊အိမ္ေရွ ့သို ့ပစ္လိုက္ရာ မိုးၾကိဳးပစ္သံ
ေပၚလာသည္၊ ပုေဏၰးမ၏ ဆံပင္ေတြ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေတာ့သည္။

“တယ္မိုက္တဲ့မိန္းမပဲ” ဟုၿမည္တြန္ေရရြတ္ရင္း

ပုဏၰားၾကီးသည္အိမ္ေပၚမွေၿပးဆင္းလာၿပီး ေလွဆိပ္သို ့သြားေသာလမ္း
အတိုင္းသြက္သြက္ေလွ်ာက္လာရာ တံု ့ေႏွးစြာသြားေနေသာ လုင္တေယာက္ကိုလွမ္းၿမင္ရ၏ ။

“အေမာင္ အေမာင္”

လုင္လွည့္ၾကည့္သည္။ ေလွထိုးသား အသားအေရ ရွိေသာ္လည္း ေသွ်ာင္ထံုး
ကို က်နေသသပ္စြာ ထံုးေႏွာင္ထားေသာလူေခ်ာတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။

“အေမာင္ ခုနတုန္းက က်ဳပ္အိမ္ကိုေရာက္ခဲ့သလား”
။“ဟာ ပုဏၰားၾကီးပါလား”

ဟု လုင္သည္၀မ္းသာအားရေၿပာ၏ ။ သူကား ငေခြးေပတည္း ။
ငေခြးသည္ ပုဏၰားၾကီးအား သူ၏အိပ္မက္ကို ထပ္မံေၿပာၿပ၏ ။ ပုဏၰားၾကီးက ငေခြးကို
ဇရပ္တစ္ေဆာင္္ထဲသို ့ဆြဲေခၚလာသည္ ။

“ပုေဏၰးမ မလိမ္မာတာကို စိတ္မဆိုးပါနဲ ့
အေမာင္ ။ ၿဖစ္ေတာင့္ၿဖစ္ခဲ အိပ္မက္အရ အေမာင္ဟာ ပုဂံၿပည္မွာ မင္းၿဖစ္လိမ့္မယ္”

“ဟာ..၀မ္းသာလိုက္တာဆရာရယ္”

“မင္းၿဖစ္တဲ ့အခါ က်ဳပ္ကိုလည္းမေမ့နဲ ့ေနာ္ ။ ထို့အၿပင္ က်ဳပ္သမီး မမင္းဘူးအား
မိဖုရားအၿဖစ္ေၿမွာက္စားေလ။ သို့ေသာ္ ရတနာသံုးပါးကို မေမ့နဲ ့။
နာနာဆည္းကပ္ပါ ။ မုခ် မင္းၿဖစ္မယ္ ။”

ပုဏၰား၏စကားသည္ငေခြးအတြက္အားတက္ဖြယ္ၿဖစ္၏ ။
ထို့ေနာက္ ကမ္းမွထြက္ခြာခရီးဆက္ရန္ၿပင္ၾကသည္။ ထိုစဥ္တြင္
ပဲ့စင္မွ ေအာ္သံေပၚလာ၏ ။

“ႏွစ္ေယာက္ဆြဲအားနဲ ့မႏိုင္ေတာ့ဖူး ။ ထိုး၀ါး
ကူစမ္းေဟ့…ငေခြး” ။

ငေခြးအေၿပးထြက္သည္ ။ ေပါင္းမိုးေပၚမွထိုး၀ါးကိုယူသည္ ။ ေလးဘက္ေထာက္ကာ
ပခံုးတြင္ထိုး၀ါးႏွင့္ေတ့ထားသည္ ။ ။ ဦးမွစတင္ထိုးလာရာ
ေပါင္းမိုးလြန္လွ်င္ ထိုး၀ါးကိုဆြဲႏွဳတ္ၿပီး ဦးသို ့ေလွ်ာက္လာ၏ ။ ဦးသို ့ေရာက္လွ်င္ထိုးၿပန္ၿပီ ။ ယင္းသို ့
ဆြဲႏွဳတ္လိုက္ ေလွဦးဘက္သို ့ေလွ်ာက္လာလိုက္ လုပ္ေနဆဲတြင္ ထိုး၀ါး၌ တစံုတခုၿငိေနေၾကာင္း
လက္ကသိသည္ ။

“ဘာမ်ားပါလိမ့္”
ဟုသိလိုေဇာေၾကာင့္ ထိုး၀ါးအဖ်ားကိုေရေပၚသို ့ေဖၚၾကည္ ့၏ ။
ထိုး၀ါးထိတ္အစူးတြင္ ၀င္းလွ်ပ္ထိန္ေနေသာ မုေႏွာလင္ပန္းၾကီး ။
ဘုရင္မင္းၿမတ္မ်ား စားေတာ္ေခၚရာ၌ အသံုးၿပဳေသာလင္ပန္းမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ။ အနည္ဆံုးအစိတ္သားခန့္
ရွိမည္ ။ ငေခြးမွာ လွိဳက္ကနဲ၀မ္းသာ၏ ။ ေရႊလင္ပန္းၾကီးသည္ အလြန္တန္ဘိုးၾကီးမားေသာပစၥည္းၿဖစ္သည္ ။
ငေခြး၀မ္းသာစြာၿဖင့္ ထိုး၀ါးကိုဆြဲတင္သည္။အေတြးတခု လက္ကနဲ၀င္လာသည္ ။

“ငါ့အိပ္မက္ဟာအလြန္ေကာင္းတယ္။ဆင္ၿဖဴေတာ္၀င္မွာကို ခ်ည္
ခင္တခုနဲ ့ က်ိန္းေက်တာမ်ိဳးၿဖစ္သြားႏိုင္တယ္”။

ငေခြးသည္တံစူးထိတ္တြင္ပါလာေသာ မုေႏွာလင္ပန္းကို လွဳပ္ခါခ်ပစ္လိုက္သည္ ။
ႏွေၿမာေသာ္လည္း က်ိန္းေက်မခံႏိုင္။ သို့ေသာ္ ေလာဘၾကီးေသာေလွသူၾကီးႏွင့္
ေဠွထိုးသားမ်ားက အဖိုးတန္လင္ပန္းကို လႊင့္ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငေခြးကို ရိုက္ႏွက္
ၾကသၿဖင့္ နဖူးတြင္ဒဏ္ရာရခဲ့ေလသည္။ထို့ေၾကာင့္
့္ေလွလိုက္ခြင့္မရေတာ့ေသာေၾကာင့္ေလွမွဆင္းခဲ့ရသည္။

ဤသို ့ၿဖင့္ ငေခြးသည္တံနက္မင္း၏ ၿမင္းခံအိမ္သို ့ခိုလွံဳ၏ ။ ငေခြးက
သြက္လက္သည္ ။။ မၾကာမီပင္ သခင္ႏွစ္သက္သူၿဖစ္လာသည္ ။ ငေခြး
သည္အိမ္မွာသာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသည္မဟုတ္ ။ ၿမင္းတင္းကုပ္၌လည္း မခိုမကပ္
လုပ္သည္ ။ သူ ့ကို တစ္ေန ့မဟုတ္တစ္ေန ့၊ တစ္လမဟုတ္ တစ္လ ဘုရင္မင္းၿမတ္
သတိၿပဳမိသည္ ။ ၿမင္းေကၽြးရာထူးသို ့တိုးၿမင့္ခန္ ့ထားၿခင္းခံရေလသည္ ။

ဂႏၱ၀င္ပံုၿပင္မ်ားစာအုပ္မွ…..
ဆက္လက္ေဖၚၿပပါဦးမည္…မင္းဘူးနဲ့ဘယ္လိုပါတ္သတ္သလဲေစာင့္ၾကည့္ေပးပါေနာ္………

ထိုအခ်ိန္တြင္ ပုဂံတုရင္းေတာင္ေျခ တြင္ နဖူးတြင္ အမာရြတ္ႏွင့္ ၿမင္းၿဖူစီးထားေသာ မင္းေလာင္း ေပၚမည္ ဟူေသာ
သတင္းစကား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္ ။ ငေခြးလည္း လည္း မင္းေလာင္းၾကည္႔ရန္အသြား
လမ္းတြင္ အဘိုးအိုတစ္ဦးက ျမင္းၿဖူတစီး ၊ လွံတလက္ ႏွင္႔ မင္း၀တ္မင္းစား မ်ား ေပးခဲ႔သည္ ဆို၏ ။
(ရာဇ၀င္ အရမူ သိၾကားမင္းက ဆက္သေသာ နတ္ျမင္းပ်ံ ၊ တံ ၊ ပတၱျမားလက္စြပ္ ၊ သီလ၀ံသ ဒါး တို႕ ကို ဆက္ႏွင္းခဲ႔ သည္ ဆို၏ )
ငေခြး တုရြင္းေတာင္ေျခ ေရာက္သြားခ်ိန္ တြင္ သူ႔လို မင္းေလာင္းလာေစာင္႔ ၾကည္႔ ၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းက ငေခြးကို ကို
မင္းေလာင္းဟုသတ္မွတ္ျပီး နန္းေတာ္အေရာက္ ေခၚေဆာင္ သြား ရာ ထီးနန္းရေလသည္။

ပုဂံထီးနန္းကို ငေခြး ရေသာအခါ “စေလ ငေခြး” မင္းဟု သမုတ္ၾက
သည္ ။ငေခြးထီနန္းရေသာ အခါ ထားခဲ့ေသာဂတိအတိုင္း ေဗဒင္ေဟာေသာပုဏၰား၏ သမီး မမင္းဘူးအားမိဖုရာေၿမွာက္ေလသည္။

ဒါေတြကေတာ့ မင္းဘူးၿမို့အနီး မယ္ေဘ့ကုန္းေက်းရြာမွ
တစ္ေခတ္တစ္ခါက နိုင္ငံေက်ာ္ (ကြယ္လြန္သ)ူ
ဇာတ္မင္းသားၾကီးၿပည္ခ်စ္သန္းစိန္ရဲ့
မမင္းဘူးဘုရားသမိုင္း ဆိုတဲ့ဓာတ္ၿပားဇာတ္လမ္းကို ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပလိုက္တာပါ။ တကယ့္သမိုင္းအစစ္ က

စေလငေခြးမင္းသည္ သကၠရာဇ္ ၂၆၈ တြင္မင္းၿဖစ္လာၿပီး ၂၇၇ တြင္
“ညြန္လက္တစ္ဖက္ကန္” အရပ္တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူသည္ ။

အေၾကာင္း ကို ျပန္စရလွ်င္ ပုဂံထီးနန္းသစ္ ေျပာင္းေရႊ႔စိုးစံေတာ္မူခဲ႔သည္႔ ပ်ဥ္းျပားမင္း ကစတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ပ်ဥ္ျပား မင္း ကို သားေတာ္ တန္နက္မင္း က ဆက္ခံပါသည္ ။ တန္နက္မင္း ထီးနန္းစိုးစံ ခ်ိန္ ၂၈ ႏွစ္ ရွိခ်ိန္တြင္
ျမင္းခံငေခြး က တန္နက္မင္း ကို ျမင္းေခ်းကန္ သို႔ တြန္းခ် လုပ္ၾကံျပီး နန္းတက္ခဲ႔ျပီး နန္းတက္ခဲ႔ရာ တန္နက္မင္း ၏
မိဖုရားတစ္ပါးသည္ တန္နက္မင္း၏ ပဋိသေႏၶကို ေဆာင္ျပီး ေၾကာင္ျဖဴအရပ္တြင္ မထင္မရွား ဇတ္ျမဳတ္ရင္း ေၾကာင္ျဖဴမင္းသားငယ္ ကို ေမြးဖြားခဲ႔၏ ။

ျမင္းခံငေခြး ေခၚ စေလငေခြး လြန္ေလေသာ္ သားေတာ္ သိန္းခိုမင္း ဆက္ခံ၏ ။သိန္းခိုမင္း ထီးနန္းစိုးစံခ်ိန္ ၁၆ ႏွစ္ရွိခ်ိန္ တြင္
ေတာကစားရာသြားရာတြင္ ထမင္းမြတ္၍ သခြားသီးကို ဆြတ္၍စားလွ်င္ ေတာင္သူၾကီး ရိုက္၍ ေသေလ၏ ။
သို႔ျဖင္႔ သကၠရာဇ္ ၂၉၃ တြင္ ေတာင္သူၾကီးမင္း နန္းတက္ခဲ႔၏ ။ထိုမင္း ကို နတ္ေတာ္ ေက်ာင္း တကာ ၊ မင္းအိုခ်မ္းသာ ၊
ေညာင္ဦးေစာရဟန္း ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အမည္တြင္၏ ။
( သကၠရာဇ္ ၅၆၂ တြင္ ၂ ခုအၾကြင္းထား သကၠရာဇ္ ျဖိဳခဲ႔ေသာ ေစာရဟန္းမင္း ႏွင္႔ကြဲျပားေစရန္ သကၠရာဇ္ျဖိဳ ေစာရဟန္းမင္း
ကို ပုပၸားေစာရဟန္း ၊ ေတာင္သူၾကီးမင္း ကို ေညာင္ဦး ေစာရဟန္း ဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္၏ )
ယင္းေညာင္ဦးေစာရဟန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ေၾကာင္ျဖဴမင္းသား သည္ ကြမ္းေဆာ္ရေသာ ရာထူး ကို ရေလ သည္ ။
ေညာင္ဦးေစာရဟန္း မင္း ထီးနန္းစိုးစံ ခ်ိန္ ၃၃ ႏွစ္ရွိခ်ိန္တြင္ ပုဂံတုရင္းေတာင္ေျခ တြင္ မင္းေလာင္း ေပၚမည္ ဟူေသာ
သတင္း စကား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္ ။ ေၾကာင္ျဖဴမင္းသား လည္း မင္းေလာင္းၾကည္႔ရန္အသြား လမ္းတြင္ အဘိုးအိုတစ္ဦးက
ျမင္းတစီး ၊ လွံတလက္ ႏွင္႔ မင္း၀တ္မင္းစား မ်ား ေပးခဲ႔သည္ ဆို၏ ။
(ရာဇ၀င္ အရမူ သိၾကားမင္းက ဆက္သေသာ နတ္ျမင္းပ်ံ ၊ တံ ၊ ပတၱျမားလက္စြပ္ ၊ သီလ၀ံသ ဒါး တို႕ ကို ဆက္ႏွင္းခဲ႔ သည္ ဆို၏ )
ေၾကာင္ျဖဴမင္းသား တုရြင္းေတာင္ေျခ ေရာက္သြားခ်ိန္ တြင္ သူ႔လို မင္းေလာင္းလာေစာင္႔ ၾကည္႔ ၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းက
ေၾကာင္ျဖဴမင္းသား ကို မင္းေလာင္းဟုသတ္မွတ္ျပီး နန္းေတာ္အေရာက္ ေခၚေဆာင္ သြား ရာ လက္ရွိမင္း ေညာင္ဦးေစာရဟန္း မွာ
ေဒါသျဖင္႔ နန္းထက္က က်ေသသျဖင္႔ ေၾကာင္ျဖဴမင္း သကၠရာဇ္ ၃၂၆ တြင္ ထီးနန္းရေလသည္။

ေၾကာင္ျဖဴမင္း( ဇတ္ျမဳတ္ေနထိုင္ရာ အရပ္ ကို အစြဲျပဳ၍ေခၚေသာအမည္) သို႔မဟုတ္ ကြမ္းေဆာ္မင္း
(လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာအလုပ္ ကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚေသာအမည္) သည္ သူ႔အရင္ ေညာင္ဦးေစာရဟန္း တင္ေျမွာက္ ခဲ႔ေသာ
မိဖုရား ၃ပါး ကိုပင္ မိဖုရား ဆက္ တင္ေျမာက္ခဲ႔ရာ ေတာင္ျပင္သည္မိဖုရား တြင္ ေညာင္ဦးေစာရဟန္း ၏
ပဋိသေႏၶပါလာေလရာ က်ည္းစို ကို ဖြားျမင္ေလ၏ ။ ထိုအတူ အလယ္ျပင္သည္ မိဖုရားတြင္ လည္း
ေညာင္ဦး ေစာရဟန္း ၏ ပဋိသေႏၶ ပါလာေလရာ စုကၠေတး ကို ဖြားျမင္ေလ၏ ။ ေျမာက္ျပင္သည္
မိဖုရား ႏွင္႔ ေၾကာင္ျဖဴ မင္း တို႔ မွ အေနာ္ရထာ ကို ဖြားျမင္ေလ၏ ။ မိဖုရား ၃ပါးတို႔ မွာ ညီအစ္မေတာ္ၾကရာ
က်ည္းစို၊ စုကၠေတး ႏွင္႔ အေနာ္ရထာ တို႔မွာ ၀မ္းကြဲ ညီအစ္ကို ေတာ္စပ္ၾကသည္။
ကြမ္းေဆာ္ ေၾကာင္ျဖဴမင္း နန္းစံ ၂၂ ႏွစ္ရခ်ိန္တြင္ က်ည္စိုး ႏွင္႔ စုကၠေတး ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးက ေၾကာင္ျဖဴမင္းကို
အတင္းအက်ပ္ ရဟန္းျပဳေစျပီး ရဟန္းေက်ာင္းအျဖဴ သို႔ ပို႔ကာ ထီးနန္းသိမ္းပိုက္လိုက္ေလသည္ ။
(ေက်ာင္း အျဖဴ သို႔ ပို႔ကာ ေနေစသျဖင္႔ ေက်ာင္းျဖဴ မင္း ဟုေခၚသည္ ဟူေသာ အယူအဆ မ်ားလည္း ရွိပါသည္)** ။Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: